Phần 1 – Giới thiệu than sinh học (Biochar)

                                                                                                                    Tổng hợp: TS. Phạm Công Trí

     Trong nông nghiệp truyền thống, các phế phụ phẩm đã được sử dụng từ lâu, bằng nhiều hình thức như: làm vật liệu che tủ gốc, vùi cho xốp đất, ủ hoai mục làm phân hữu cơ, đốt lấy tro bón,… Trong nông nghiệp hiện đại, bên cạnh những hình thức đó, chúng còn được ứng dụng sản xuất than sinh học (Biochar). Than sinh học được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, mà một trong những ứng dụng nổi bật là làm phân bón thế hệ mới trong nông nghiệp.

1.1. Khái niệm than sinh học

     Theo tổ chức IBI (International Biochar Initiative – Sáng kiến Than sinh học Quốc tế) thì than sinh học là một chất rắn thu được từ quá trình cacbon hóa sinh khối. Than sinh học có thể được bổ sung vào đất với mục đích cải thiện các chức năng của đất và giảm sự phát thải các khí nhà kính. Chúng có ý nghĩa lớn trong việc cố định cacbon theo chu trình tuần hoàn vật chất cacbon trong khí quyển, (Warnock, 2007).

     Có thể hiểu than sinh học là một sản phẩm của quá trình nhiệt phân vật liệu hữu cơ trong môi trường yếm khí (thiếu oxygen và áp suất lớn thì cacbon sinh khối không bị cháy hoàn toàn mà chuyển sang dạng giữa khoáng và hữu cơ), có khả năng tồn tại bền vững trong môi trường đất và làm tăng lượng cacbon lưu giữ trong đất, có ảnh hưởng tích cực đến sức sản xuất của đất. 

Hình 1. Cấu trúc xốp than sinh học (Biochar)

1.2. Đặc điểm cấu trúc xốp và nhóm trên bề mặt của than sinh học

     * Cấu trúc xốp của bề mặt than sinh học: Than sinh học với sự sắp xếp ngẫu nhiên của các vi tinh thể và với liên kết ngang bền giữa chúng, làm cho than sinh học có một cấu trúc lỗ xốp khá phát triển. Các lỗ rỗng trên bề mặt than sinh học có cường độ sắp xếp lớn, thực sự mang lại giá trị quan trọng lớn hơn so với sinh khối không bị cháy (Downie et al, 2009). Chúng có tỷ trọng tương đối thấp (nhỏ hơn 2g/cm3) và mức độ graphit hóa thấp. Cấu trúc vi lỗ xốp bề mặt này quyết định chủ yếu từ bản chất nguyên liệu ban đầu, được tạo ra trong quá trình than hóa và phát triển hơn trong quá trình hoạt hóa than sinh học.

     Nói chung than sinh học có bề mặt riêng phát triển và thường được đặc trưng bằng cấu trúc nhiều đường mao dẫn phân tán, tạo nên từ các lỗ với kích thước và hình dạng khác nhau. Dubinin đề xuất cách phân loại lỗ xốp (được IUPAC – Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng chấp nhận) dựa trên chiều rộng lỗ, khoảng cách giữa các thành của một lỗ xốp hình rãnh hoặc bán kính của lỗ dạng ống; các lỗ được chia thành 3 nhóm, lỗ nhỏ, lỗ trung và lỗ lớn.

     Lỗ nhỏ (Micropores) có kích thước cỡ phân tử, bán kính hiệu dụng nhỏ hơn 2nm. Sự hấp phụ trong các lỗ này xảy ra theo cơ chế lấp đầy thể tích lỗ, và không xảy ra sự ngưng tụ mao quản. Năng lượng hấp phụ ở các lỗ này lớn hơn rất nhiều so với lỗ trung hay bề mặt không xốp vì sự nhân đôi của lực hấp phụ từ các vách đối diện nhau của vi lỗ. Nói chung chúng có thể tích lỗ từ 0,15-0,7 cm3/g. Diện tích bề mặt riêng của lỗ nhỏ chiếm 95% tổng diện tích bề mặt của than sinh học. 

     Lỗ trung (Mesopore) hay còn gọi là lỗ vận chuyển có bán kính hiệu dụng từ 2-50 nm, thể tích của chúng thường từ 0,1-0,2 cm3/g. Diện tích bề mặt của lỗ này chiếm không quá 5% tổng diện tích bề mặt của than. Tuy nhiên, bằng phương pháp đặc biệt người ta có thể tạo ra than sinh học có lỗ trung lớn hơn, thể tích của lỗ trung đạt được từ 0,2-0,65 cm3/g và diện tích bề mặt của chúng đạt 200 m2/g. Các lỗ này đặc trưng bằng sự ngưng tụ mao quản của chất hấp phụ với sự tạo thành mặt khum của chất lỏng bị hấp phụ.

     Lỗ lớn (Macropore) không có nhiều ý nghĩa trong quá trình hấp phụ của than sinh học bởi vì chúng có diện tích bề mặt rất nhỏ (không vượt quá 0,5 m2/g) và bán kính hiệu dụng lớn (trên 50 nm và thường từ 500-2000 nm) với thể tích lỗ từ 0,2-0,4 cm3/g. Chúng hoạt động như một kênh cho chất bị hấp phụ vào trong lỗ nhỏ và lỗ trung. Các lỗ lớn không được lấp đầy bằng sự ngưng tụ mao quản.

     Cấu trúc xốp của than sinh học có tác dụng to lớn trong nông nghiệp. Nó có thể chứa một lượng nước lớn, khi  bón trên đất cát giúp nâng cao năng lực giữ nước của đất, cải thiện đáng kể độ ẩm đất. Đồng thời nó cũng có khả năng giữ khí rất tốt, khi bón cho đất sét, nó có ảnh hưởng đáng kể đến độ xốp thoáng và khả năng trao đổi khí của loại đất này. Cấu trúc xốp của than sinh học cũng là nơi hấp phụ hữu cơ là nơi trú ngụ và nhân sinh khối của các vi sinh vật hữu ích trong đất.

     * Nhóm Cacbon – Oxy trên bề mặt than sinh học: Nhóm cacbon – oxy bề mặt là nhóm quan trọng nhất ảnh hưởng đến đặc trưng bề mặt (tính ưa nước, độ phân cực, tính a xít,…), đặc điểm hóa lý (khả năng xúc tác, dẫn điện,…) và khả năng phản ứng của các vật liệu này. Thực tế, oxy đã kết hợp thường được biết là yếu tố làm cho than trở nên hữu ích và hiệu quả trong một số lĩnh vực ứng dụng nhất định. Ví dụ, oxy có tác động quan trọng đến khả năng hấp phụ nước và các khí và hơi có cực khác, ảnh hưởng đến sự hấp phụ ion, khả năng bám dính,… Theo Kipling, các nguyên tử oxy và hydro là những thành phần cần thiết của than hoạt tính với đặc điểm hấp phụ tốt, và bề mặt của vật liệu này được nghiên cứu như một bề mặt hydrocacbon biến đổi ở một số tính chất bằng nguyên tử oxy. Bản chất và lượng nhóm oxy- cacbon bề mặt phụ thuộc vào bản chất bề mặt than và cách tạo ra nó, diện tích bề mặt của nó, bản chất chất oxy hóa và nhiệt độ quá trình.

     Đối những than có đặc trưng axit- bazơ, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu nguyên nhân và cơ chế than có bản chất axit hay bazơ. Một vài thuyết, ví dụ thuyết điện hóa của Burstein và Frumkin, thuyết oxit của Shilov và trường phái của ông, thuyết pyron của Voll và Boehm đã được đưa ra để giải thích cho đặc trưng acid-bazơ của than. Bây giờ người ta đã chấp nhận rằng đặc trưng acid- bazơ của than là kết quả của quá trình oxi hóa bề mặt, phụ thuộc vào cách tạo thành và nhiệt độ của quá trình oxi hóa.

     Dạng nhóm cacbon-oxy bề mặt (acid, bazơ, trung hòa) đã được xác định, các nhóm axit bề mặt là rất đặc trưng và được tạo thành khi than được xử lý với oxy ở nhiệt độ trên 4000C. Các nhóm chức axit bề mặt này làm cho bề mặt than ưa nước và phân cực, các nhóm này là caboxylic, lacton, phenol.

     Tác dụng của nhóm các bon – ô xy trên bề mặt của than sinh học trong nông nghiệp rất phong phú, trong đó quan trọng nhất là làm cải thiện khả năng hấp phụ, lưu trữ và trao đổi khoáng làm tăng tính đệm, độ phì hiệu dụng của đất, tăng hệ số sử dụng và hiệu quả của phân bón.

1.3. Đặc tính của than sinh học khi bón vào đất

     Các yếu tố chính quyết định đến đặc tính của than sinh học khi bón vào đất là: (i) thành phần vật liệu ban đầu; (ii) quá trình nhiệt phân (các yếu tố nhiệt độ, khí, chất xúc tác,..); (iii) cách thức và điều kiện sử dụng. Chính sự khác nhau về đặc tính của than sinh học mà hiệu quả dùng làm phân bón, giá trị mang lại khác nhau.

     * Đặc tính vật lý: Than sinh học bao gồm 4 phần chính: cacbon bền, cacbon không bền, các thành phần bay hơi khác, phần tro khoáng và độ ẩm. Thành phần trong than sinh học rất khác nhau phụ thuộc vào nguồn gốc sinh khối, các điều kiện nhiệt phân, nhiệt độ nhiệt phân, tốc độ lên nhiệt, áp suất, các điều kiện trước và sau xử lý. Tính chất vật lý của than sinh học phụ thuộc chủ yếu vào vật liệu ban đầu và các điều kiện nhiệt phân (Downie và nnk, 2009). Trong quá trình nhiệt phân yếm khí, một số chất hữu cơ bị mất ở dạng bay hơi, chất khoáng và bộ khung cacbon vẫn giữ hình dạng cấu trúc của vật liệu ban đầu. Do đó cấu trúc của than sinh học có trạng thái xốp và có diện tích bề mặt rất lớn. Các lỗ rỗng đường kính rất nhỏ (50 nm) hình thành trong quá trình nhiệt phân tạo nên các hệ thống mao quản, góp phần quan trọng cho sự thông khí, hoạt động của hệ rễ và cấu trúc của đất. Chính vì vậy bổ sung than vào đất làm thay đổi tính chất vật lý tự nhiên của đất, làm tăng tổng diện tích bề mặt riêng, cải thiện cấu trúc và sự thoáng khí của đất (Kolb, 2007).

     * Đặc tính hoá học: Trong than sinh học có sự kết hợp chặt chẽ giữa các nguyên tố như: H, N, O, P, S trong các vòng thơm; chính điều này tạo ra ái lực điện tử của than, ảnh hưởng đến khả năng trao đổi cation (CEC). Điện tích bề mặt của than quyết định bản chất của sự tương tác giữa than sinh học với các hạt đất, chất hữu cơ hòa tan, khí, vi sinh vật và nước trong đất. Theo thời gian, than sinh học mất dần hoạt tính do các lỗ rỗng của nó bị bít kín và do đó khả năng hấp phụ của nó sẽ giảm. Các lỗ rỗng bên trong trở nên không tiếp cận được dẫn tới giảm diện tích bề mặt (Warnock và nnk, 2007). Sự tái tạo lại hoạt tính là điều có thể khi vi khuẩn, nấm và giun tròn định cư trong các lỗ rỗng đó của than sinh học.

     * Đặc tính cải thiện sinh học: Không giống các loại chất hữu cơ khác được bón vào đất, than sinh học làm thay đổi môi trường lý hóa tính của đất, ảnh hưởng tới các tính chất cũng như sự tồn tại, phát triển của vi sinh vật trong đất, việc dụng bón than sinh học đã được chứng minh là có lợi cho nấm rễ (Warnock et al, 2007). Mức độ hóa mùn của phân hữu đạt kết quả cao hơn với ứng dụng bổ sung than sinh học (Dias et al, 2009). Sự phát triển hệ vi sinh vật hữu ích khu trú trên than sinh học, góp phần cải thiện cân bằng vi sinh học đất theo hướng có lợi, quyết định đến năng suất cây trồng và hệ sinh thái đồng ruộng. 

     * Đặc tính lưu trữ dinh dưỡng: Than sinh học không trực tiếp cung cấp dinh dưỡng khi được bón vào đất. Bởi vì, than sinh học thường không có hàm lượng NPK-TE dễ tiêu cao; nhưng giá trị dinh dưỡng gián tiếp có được là rất to lớn, do khả năng tồn trữ và cung cấp lại các chất dinh dưỡng cho đất, hạn chế sự rửa trôi, gia tăng sự hấp thu, hệ số sử dụng dinh dưỡng của cây trồng, nhờ đó năng suất vụ mùa cao hơn (Chan và Xu, 2009).

     Vì những đặc tính quan trọng đó mà gần đây than sinh học đã được nghiên cứu để ứng dụng trong các phân bón thế hệ mới, nhất là trong phân hữu cơ vi sinh.

Hình 3. Sản xuất than sinh học ở nông hộ Hình 3. Sản xuất than sinh học ở nông hộ

          Tài liệu tham khảo:

  1. Chan, K. Y., Xu, Z. (2009) Biochar Nutrient Properties and Their Enhancement, Biochar for Environmental Management, Science and Technology (Eds. Lehmann, J. & Joseph, S.), Earthscan.
  2. Dias B.O., Silva C.A., Higashikawa F.S., Roig A., Sanchez-Monedero M.A. (2009) Use of biochar as bulking agent for the composting of poultry manure: Effect on organic matter degradation and humification. Bioresource Technology 101:1239- 1246. 
  3. Downie, A., Crosky, A., Munroe, P. (2009), Physical properties of biochar, Lehmann J. and Joseph, S. (Eds.) Biochar for environmental management: Science and Technology, London, Earthscan.
  4. Kolb, S. (2007) Understanding the mechanisms by which a manure-based charcoal product affects microbial biomass and activity (doctoral dissertation), University of Wisconsin.
  5. Warnock, D.D., Lehmann, J., Kuyper, T.W. and Rilling, M.C. (2007) Mycorrhyzal responses to biochar in soil – concepts and mechanisms, Plant and Soil 300.

 Kỳ tiếp:

Phần 2 – ỨNG DỤNG THAN SINH HỌC (BIOCHAR) TRONG PHÂN BÓN