Nghiệm thu dự án khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk

TS. Trương La,

Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ

Sáng ngày 05/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội đồng nghiệm thu Dự án cấp tỉnh: Ứng dụng các quy trình công nghệ và giải pháp thị trường nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt tại một số xã đặc biệt khó khăn ở 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk”. Dự án do Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) chủ trì thực hiện và TS. Trương La làm chủ nhiệm. 

Mục tiêu của Dự án là áp dụng đồng bộ các quy trình công nghệ và một số giải pháp thị trường để xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt đạt hiệu quả và bền vững; góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào tại một số xã đặc biệt khó khăn của 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời thực hiện chủ trương của Tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội cho các xã vùng biên giới.

Hội đồng gồm 07 thành viên do TS. Y Ghi Niê, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk làm Chủ tịch Hội đồng.

Đến dự buổi nghiệm thu Dự án có ThS. Đào Thị Lan Hoa, Phó phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế (WASI), đại diện cho cơ quản chủ trì Dự án.

Qua 03 năm thực hiện (5/2015 – 6/2018), Dự án đã tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung và đảm bảo đúng tiến độ như thuyết minh đã phê duyệt, cụ thể:

Dự án đã xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt tại các xã biên giới và đặc biệt  khó khăn, gồm: xã Ea Wer và Krông Na (huyện Buôn Đôn); xã Ia Rvê và Ia Lốp (huyện Ea Súp) với 12 hộ tham gia, kết quả đạt được như sau: Tổng đàn bò là 274 con tăng 69 con (33,7%) so với đàn bò lúc bắt đầu thực hiện dự án. Trong đó, số bò nền có 127 con, bình quân 10,6 con/hộ, vượt kế hoạch đề ra (2 – 3 con/hộ). Số lượt bò được phối giống mang thai là 114 con, đạt 89,8% số bò nền; số bò lai Brhman đẻ ra 52 con, có khối lượng tại các độ tuổi đều cao hơn bò Laisind từ 30 – 35%. Tổng diện tích cỏ trồng là 1,83 ha, bình quân 0,15 ha/hộ, đạt chỉ tiêu kế hoạch (0,1 – 0,2 ha/hộ). Năng suất xanh các giống cỏ đạt khá cao, cỏ Ghi nê đạt: 183 tấn/ha/năm, cỏ VA06 đạt: 289,7 tấn/ha/năm. Mô hình chăn nuôi bò lai theo hướng chất lượng cao áp dụng một số kỹ thuật mới có thu tăng thêm so với mô hình chăn nuôi truyền thống hơn 900 triệu đồng.

Dự án đã hoàn thiện 04 quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, gồm: Quy trình trồng và sử dụng các giống cỏ chăn nuôi; Quy trình chế biến thức ăn xanh và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò; Quy trình vỗ béo bò thịt; Quy trình phòng trị bệnh cho bò. Các quy trình phù hợp với điều kiện tại 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Tây Nguyên.

Đã đào tạo được 20 kỹ thuật viên chăn nuôi và tập huấn cho 260 nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò thịt.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đánh giá cao kết quả đạt được của Dự án và đề nghị nhân rộng vào sản xuất trong thời gian tới nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng chất lượng cao và bền vững tại Đắk Lắk.

 Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Khá.