Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền

Video clip: Nhà Khoa học liên kết doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân Tây Nguyên