Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017

Hình ảnh: Lễ Công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017