Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 tại Đắk Nông

ThS. Đỗ Văn Chung, KS. Mai Thị Hạnh,

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

Thực hiện Thông báo số 1082/TB-SKHCN tỉnh Đắk Nông ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, Đoàn Công tác tiến hành kiểm tra tiến độ và nội dung các công việc của Đề tài: “Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và chống chịu của cây hồ tiêu nuôi cấy mô ngoài đồng ruộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông“ thuộc Hợp đồng số 43/HĐ-SKHCN ký ngày 28 tháng 12 năm 2020 giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

  1. Bà: Võ Thị Thanh Bình – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học
  2. Ông: Bùi Tuấn Vũ – Kế toán
  3. Ông: Phạm Văn Đức – Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học

Đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

  1. Ông: Lê Đăng Khoa – Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
  2. Ông: Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng bộ môn Hệ thống Nông nghiệp
  3. Ông: Đỗ Văn Chung – Chủ nhiệm Đề tài
  4. Bà: Mai Thị Hạnh – Thư ký Đề tài

Đoàn Công tác đã tiến hành kiểm tra và đánh giá tại 3 trong số 4 mô hình trồng hồ tiêu nuôi cây mô của Đề tài. Bước đầu cho thấy 100% hộ nông tại ba mô hình được kiểm tra đều cho rằng. Khả năng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh của cây hồ tiêu nuôi cấy mô tốt hơn so với các phương pháp nhân giống truyền thống khác.

Bà Võ Thị Thanh Bình – đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông đánh giá cao các hoạt động triển khai và phối hợp giữa Viện khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên với các chủ mô hình trong việc cấp phát nguyên vật liệu, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo Quy trình số 730/QĐ-BNN-TT về Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu, ký ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để thực hiện tốt Đề tài nghiên cứu khoa học này trong những năm tới đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo nhiều hơn nữa của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và các chủ thực hiện mô hình trồng hồ tiêu nuôi cấy mô tại Đắk Nông

Sau thời gian làm việc khẩn trương, chuyến công tác của đoàn kiểm tra đã kết thúc tốt đẹp!

Hình 1. Đoàn Công tác kiểm tra Mô hình hồ tiêu nuôi cấy mô (trồng tháng 6/2021) tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Hình 2. Đoàn Công tác kiểm tra mô hình trồng hồ tiêu nuôi cấy mô (trồng tháng 6/2020) tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Hình 3. Đoàn Công tác kiểm tra mô hình trồng hồ tiêu nuối cấy mô (trồng tháng 6/2019) tại xã Đắk Glong, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông