Kết quả thực hiện nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế về sản xuất cà phê bền vững của Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Cu Ba

     Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017, đoàn chuyên gia Việt Nam gồm 6 thành viên đến Cuba thực hiện dự án phát triển cà phê bền vững Việt Nam – Cuba do bà Nguyễn Thị Thanh Mai làm trưởng đoàn.

     Trong chuyến công tác, đoàn đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án, Viện Nghiên cứu Nông lâm nghiệp, các Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Frente III (tỉnh Santiago de Cuba); Guisa (tỉnh Granma) và các đơn vị sản xuất thực hiện dự án thuộc 2 tỉnh Santiago và Granma.

     Đoàn chuyên gia đã khảo sát, đánh giá về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, tình hình sản xuất cà phê và điều kiện cơ sở hạ tầng để xây dựng các mô hình tại hai tỉnh Santiago và Granma của Cuba.

     Trong giai đoạn này đoàn đã tiến hành chọn điểm và xây dựng kế hoạch thực hiện dự án tại 2 tỉnh Santiago và Granma gồm 36,1 ha cà phê vối, cà phê chè. Trong đó xây dựng 30 ha mô hình chăm sóc vườn cây có sẵn, tái canh, ghép cải tạo cà phê vối; 4 ha mô hình trồng mới cà phê chè và 2,1 ha vườn nhân giống cà phê vối.

     Nhìn chung đến thời điểm hiện tại dự án đã được triển khai thực hiện 70% công việc so với kế hoạch đặt ra (từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2017). Đây là sự nổ lực lớn của các chuyên gia Việt Nam trong điều kiện thiếu thốn máy móc, trang thiết bị và nhiên liệu.

     Trong thời gian tới, khi có đầy đủ các loại máy móc, trang thiết bị từ phía Việt Nam chuyển sang sẽ thúc đẩy tiến độ công việc đảm bảo về khối lượng và chất lượng. Chúng tôi tin tưởng rằng Dự án hợp tác sản xuất cà phê bền vững Cuba, Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt.