Kết quả thực dự án VnSAT Gia Lai đến tháng 8/2018.

Thạc sỹ Nguyễn Văn Long  – Trung tâm NC&PT cây Hồ tiêu

1. Giới thiệu

Dự án Vn.SAT tỉnh Gia Lai đã triển khai các hoạt động trên thực địa từ năm 2016 và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc nâng cao khả năng sản xuất cho nông dân trong vùng Dự án. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây Hồ tiêu (trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên) là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án đã thực hiện một số hoạt động trong năm 2018 tại 03 huyện Chư Păh, Đức Cơ và Mang Yang: (1) Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất và tái cà phê bền vững; (2) Đào tạo tiểu giảng viên ToT và (3) Đào tạo FFS về sản xuất và tái canh cà phê bền vững.

2. Mục tiêu chung

  1. Xây dựng mô hình trình diễn: Tạo được mô hình đáp ứng được các tiêu chí đánh giá về vườn cà phê sản xuất bền vững; tạo ra điểm tham quan học tập cho cộng đồng và là hiện trường để đào tạo cho các lớp học FFS về sản xuất cà phê bền vững.
  2. Đối với nội dung tập huấn ToT: Nhằm cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng đào tạo về sản xuất và tái canh cà phê bền vững; tưới nước tiết kiệm cho cán bộ nông nghiệp và nông dân. Đào tạo tiểu giảng viên có đủ các kỹ năng để hỗ trợ các lớp FFS về sản xuất cà phê bền vững và tái canh cà phê bền vững
  3. Tập huấn FFS: Nâng cao kiến thức cho nông dân về kỹ thuật canh tác theo hướng bền vững, qua đó hướng tới sản xuất bền vững cà phê.

3. Kết qủa thực hiện đến tháng 8 năm 2018

  • Xây dựng mô hình: Trung tâm đã triển khai và xây dựng 21 mô hình trình diễn tại 02 huyện Đức Cơ và Mang Yang, trong đó sản xuất cà phê bền vững 11 mô hình; tái canh năm thứ nhất 07 mô hình và tái canh năm thứ hai 03 mô hình. Hiện nay cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đang hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc mô hình.

Hình 1: Mô hình canh tác bền vững

  • Về tập huấn ToT: Trong thời gian từ ngày 15 -17 tháng 8 năm 2018; trung tâm đã tổ chức thành công khoá tập huấn ToT cho 30 cán bộ nông nghiệp thuôc các xã của huyện Mang Yang; Đức Cơ và Chư Pah. Ngoài giảng viên của Trung tâm; chúng tôi còn mời Tiến sỹ Tôn Nữ Tuấn Nam và Tiến sỹ Phạm Công Trí là hai chuyên gia đầu ngành về cây cà phê trao đổi với các học viên. Sau khi kết thúc lớp tập huấn học viên nắm bắt được kiến thức, phương pháp và kỹ năng tập huấn từ đó hỗ trợ tốt cho các lớp FFS trên địa phương mình phụ trách.

Hình 2: Đại diện VnSAT – Hà Minh Thống chia sẻ thông tin

  • Tập huấn FFS: Trung tâm đã triển khai tập huấn đợt 1(chuyên đề quản lý dinh dưỡng cà phê và quy trình tái canh cây cà phê) cho 16 lớp (40 học viên/lớp) tại các xã thuộc huyện Mang Yang (4 lớp) và Đức Cơ (12 lớp). Chương trình tập huấn bao gồm cả lý thuyết và thực hành thực tế trên vườn cây. Học viên là những nông dân sản xuất, tái canh cà phê của địa phương. Nhìn chung, đợt tập huấn thành công tốt đẹp, người dân nắm bắt được kiến thức, có thể áp dụng trên vườn của mình và truyền đạt cho người xung quanh. Đặc biệt học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60,78%. Trong thời gian tới Trung tâm sẻ triển khai tiếp 02 đợt tập huấn còn lại với chuyên đề Phòng trừ sâu bệnh hại, tưới nước tiết kiệm và chăm sóc vườn cây tái canh.

Hình 3: TS. Tôn Nữ Tuấn Nam trao đổi với học viên

Hình 4: TS. Phạm Công Trí chia sẻ với học viên

Hình 5. Thực hành ngoài đồng ruộng

Hình 6. Tổng kết khoá học