Kết quả tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt

KS. Ngô Văn Bình

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Trong khuôn khổ dự án: “Ứng dụng quy trình công nghệ và giải pháp thịt trường nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt tại một số xã đặc biệt khó khăn ở 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk”, Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên kết hợp với Trường Đại học Tây Nguyên cùng với UBND các xã Ia Lốp, Ia Rvê của huyện Ea Súp và xã Krông Ana, Ea Wer của huyện Buôn Đôn đã tiến hành tập huấn Kỹ thuật Chăn nuôi bò thịt cho bà con nông dân. Kết quả đạt được:

– Tổng số lớp tập huấn đã tổ chức: 04 lớp (1 lớp/1 xã)

– Tổng số nông dân được tập huấn: 260 người

– Nội dung tập huấn:

+ Giới thiệu một số giống bò thịt hiện nay trên thế giới và trong nước

+ Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đối với các giống bò thịt

+ Kỹ thuật chăn nuôi bò giảm thiểu ô nhiễm môi trường

+ Kỹ thuật trồng, sử dụng các giống cỏ cao sản

+ Kỹ thuật chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn nuôi bò

+ Kỹ thuật vỗ béo bò thịt

+ Thực hành trồng cỏ chăn nuôi, chế biến thức ăn cho bò.

Lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp, bà con nông dân tiếp thu tốt và có khả năng áp dụng các kỹ thuật được truyền đạt vào chăn nuôi bò tại hộ gia đình mình.

– Một số hình ảnh buổi tập huấn:
image001 image002