Kết quả Tập huấn cho nông dân nòng cốt /ToT để hỗ trợ FFS – Dự án VnSAT Đắk Nông 2018

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Bộ môn Cây Công nghiệp

     Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Dự án: “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại tỉnh Đắk Nông (VnSAT Đắk Nông)” vào tháng 6/2018, Bộ môn Cây Công nghiệp – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã phối hợp cùng Ban quản lý Dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông tổ chức 03 lớp: “Tập huấn cho nông dân nòng cốt /ToT(1) để hỗ trợ FFS (2) về quy trình kỹ thuật tái canh và canh tác cà phê bền vững cho các cán bộ Phòng Nông nghiệp, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Hợp tác xã nông nghiệp, các tổ chức nông dân và nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn 3 huyện (Đắk Mil, Đắk Song và Đắk R’Lấp) trong vùng Dự án VnSAT Đắk Nông. Mỗi lớp có 40 học viên tham dự với các nội dung chính như sau:

     Điều kiện tái canh cà phê thành công; Kỹ thuật trồng mới, tái canh cà phê bền vững; Kỹ thuật chăm sóc cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản; Kỹ thuật thâm canh bền vững cà phê giai đoạn kinh doanh; Kỹ thuật tưới nước tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tại gốc);  Giới thiệu về giống cà phê vối; Quản lý dịch hại trên cà phê; Thu hoạch, chế biến cà phê. Với phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm trong suốt quá trình đào tạo. Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên đồng ruộng, các học viên đã nhiệt tình trao đổi và thảo luận theo nhóm một cách sôi nổi.

     Thông qua chương trình tập huấn, các học viên đã tiếp thu, nắm bắt được kiến thức cơ bản cũng như kinh nghiệm thực tế trong canh tác và tái canh cà phê để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Nội dung tập huấn được các học viên đánh giá là rất thiết thực, phù hợp với mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng cà phê trong vùng Dự án VnSAT nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn

Hình 1. Tập huấn lý thuyết

Hình 2. Thực hành ngoài đồng ruộng

Hình 3. Trao chứng chỉ cho các học viên