Họp khởi động các nghiên cứu hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu  Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) tại Tây Nguyên

ThS. Châu Thị Minh Long

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp  

     Trong Chương trình hợp tác nghiên cứu của ACIAR tại Tây Nguyên, từ ngày 24 – 25/9/2019, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) và Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Quốc tế (ICRAF) đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiêp Tây Nguyên (WASI) tổ chức họp khởi động các hoạt động nghiên cứu nhỏ (SRAs).

     Tham dự cuộc họp có Ông Trần Nam Anh – Phó trưởng đại diện ACIAR tại Việt Nam; các chuyên gia nghiên cứu của CIAT và ICRAF và các đối tác nghiên cứu tại Việt Nam bao gồm WASI (đối tác chính), Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn.

     Trong hai ngày làm việc, các đơn vị đã trình bày các kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện trên cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên; thảo luận về việc lập kế hoạch nghiên cứu; xác định cơ sở dữ liệu để rà soát các nội dung đã và đang thực hiện, phát hiện vấn đề và nhu cầu nghiên cứu, kế hoạch triển khai các nghiên cứu nhỏ, nhất là các vấn đề liên quan đến phát triển chuỗi giá trị và các bệnh phát sinh từ đất trên hai loại cây trồng chính là cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên. Từ  đó xây dựng đề xuất cho Dự án Phát triển bền vững cho cây cà phê và hồ tiêu giai đoạn 2020 – 2030 tại Tây Nguyên do ACIAR tài trợ.