Hội thảo “Giới thiệu Kết quả nghiên cứu khoa học và Công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội thảo: Giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ tại thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chủ trì Hội thảo: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Viện Khoa học Nông nghệp Việt Nam (VAAS); Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo

Hội thảo đã nghe 6 báo cáo, một số tham luận về các vấn đề liên quan đến các cây trồng: cây cà phê, cây hồ tiêu, cây ăn quả (bơ, cây có múi, cây sầu riêng…) và tham quan các sản phẩm kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và một số doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời, Công ty Trách  nhiệm hữu hạn Điền Trang.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá cao về ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo. Tài liệu phục vụ Hội thảo phong phú, thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các quy trình, các giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững cho vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 Các sản phẩm nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) trưng bày tại Hội thảo