Hội thảo “Định hướng quy hoạch phát triển một số loại cây ăn quả: chuối, sầu riêng, cam. bơ phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2021”

            TS. Hoàng Mạnh Cường, ThS. Lâm Minh Văn

                                                                        Bộ môn Lâm nghiệp và cây ăn quả

            Ngày 24 tháng 07 năm 2018, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Định hướng quy hoạch phát triển một số loại cây ăn quả chuối, sầu riêng, cam, bơ phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2021″. Đây là nội dung trong khuôn khổ đề tài cấp bộ “Nghiên cứu tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh chuối, sầu riêng, cam, bơ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh Tây Nguyên”.

            Tham dự Hội thảo có TS. Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng WASI; đại diện của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

            Hình 1. TS. Phan Việt Hà – Chủ trì Hội thảo

            Tại Hội thảo, các đại biểu đã được thông tin về hiện trạng và giải pháp phát triển cây ăn quả tại Việt Nam và khu vực Tây Nguyên do TS. Hoàng Mạnh Cường – Chủ nhiệm đề tài trình bày; và định hướng quy hoạch vùng trồng tập trung và vùng trồng mới tiềm năng các loại cây chuối, sầu riêng, cam, bơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Chi cục Trồng trọt và BVTV và các Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện trình bày.

Hình 2. TS. Hoàng Mạnh Cường – Chủ nhiệm đề tài  trình bày báo cáo            

Hình 3. Đại diện Chi cục Trồng trọt BVTV Lâm Đồng trình bày báo cáo

             Đánh giá cho thấy, khí hậu, đất đai ở Lâm Đồng phù hợp cho sản xuất các loại cây ăn quả nói chung; đặc biệt là cây sầu riêng, bơ, chuối. Năm 2017, toàn tỉnh có 6.962,5 ha cây sầu riêng, 3.773,3 ha cây bơ, 1040,0 ha cây chuối và 190,1 ha cây cam. Định hướng đến năm 2021 toàn tỉnh Lâm Đồng có 9.120 ha sầu riêng (tăng 2.157 ha so với năm 2017), cây bơ 5.100 ha (tăng 1.327 ha so với năm 2017), cây chuối 1.245 ha (tăng 205 ha so với năm 2017, chủ yếu trên giống laba), cây cam định hướng không mở rộng nhanh diện tích mà tập trung đầu tư thâm canh; và ưu tiên xây dựng vùng sản xuất sầu riêng tại Đạ Huoai, bơ tại Di Linh, Bảo Lâm, chuối tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.

 Hình 4. Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bảo Lâm trình bày báo cáo

Hình 5. Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đạ Huoai trình bày báo cáo

            Về phía tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Viện hỗ trợ địa phương thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản, chế biến cây ăn quả (bơ, sầu riêng) để hoàn thiện quy trình và nhân rộng ở địa phương.

            Kết luận Hội thảo TS. Phan Việt Hà – Chủ trì Hội thảo đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, khẳng định đây chỉ mới là những thông tin ban đầu, Viện sẽ tham vấn thêm ý kiến từ các ban ngành và kết hợp với các thí nghiệm đồng ruộng để đưa ra kết luận cho việc định hướng quy hoạch vùng trồng tập trung và vùng trồng mới tiềm năng các loại cây chuối, sầu riêng, cam, bơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.