Hội thảo “Công nghệ sinh học – Thực trạng và triển vọng ứng dụng ở Việt Nam”

CN. Nguyễn Thị Lê Hoa

     Ngày 18/5/2018 tại Khách sạn Đam San,  Viện Di truyền Nông nghiệp phối hợp với Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)  tổ chức Hội thảo “Công nghệ sinh học – Thực trạng và triển vọng ứng dụng ở Việt Nam”. Đến tham dự và điều hành Hội thảo có PGS.TS. Phạm Xuân Hội – Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp; TS. Trần Vinh – Phó Viện trưởng WASI, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên. Đến tham dự Hội thảo có các đại diện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk; các Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; các Công ty và hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ nông nghiệp, giảng viên, sinh viên .

Ảnh 1: Toàn cảnh Hội thảo

Ảnh 2: Ban điều hành Hội thảo

     Hội thảo nhằm giới thiệu những thành tựu mới nhất của công nghệ sinh học và các kết quả ứng dụng nổi bật trong sản xuất và đời sống, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hiệu quả và tính an toàn của các sản phẩm từ cây trồng biến đổi gen.

     Trực tiếp trình bày Hội thảo có 2 tham luận: “Công nghệ sinh học  –  con đường từ nghiên cứu thực tiễn đến ứng dụng” của GS.TS Lê Huy Hàm (Viện Di truyền Nông nghiệp) và “Khảo nghiệm diện rộng các giống ngô biến đổi gen tại Đắk Lắk” của ThS.Đinh Văn Phê (WASI). Hội thảo đã nêu các vấn đề chuyên sâu đang được nhiều người quan tâm đó là:

  • Các vấn đề về an ninh lương thực;
  • Công nghệ sinh học và cây trồng biến đổi gen;
  • Hiện trạng phát triển cây trồng biến đổi gen trên thế giới;
  • Lợi ích và triển vọng phát triển cây trồng biến đổi gen;
  • An toàn sinh học cây trồng biến đổi gen;
  • Cây trồng biến đổi gen ở Việt Nam.

     Các vấn đề nêu trên đã được các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, ý kiến của các đại biểu  quan tâm nhiều đến việc ứng dụng và phát triển cây trồng biến đổi gen trong sản xuất nông nghiệp. Sau một buổi làm việc  tích cực, Hội thảo đã thành công tốt đẹp với hy vọng công nghệ sinh học mà đặc biệt là cây trồng biến đổi gen sẽ trở thành công nghệ mũi nhọn trong sản xuất và đời sống.