Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu của Dự án: Tăng cường mối liên kết giữa nghiên cứu và thực hành trong hệ thống canh tác cây trồng – vật nuôi nhằm tăng hiệu quả sinh thái theo phương pháp có sự tham gia của các nông hộ nhỏ

ThS. Châu Thị Minh Long,

Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ

           Từ ngày 03 đến 05 /4/2018, tại khách sạn Salava, thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) về: Tăng cường mối liên kết giữa nghiên cứu và thực hành trong hệ thống canh tác cây trồng – vật nuôi nhằm tăng hiệu quả sinh thái theo cách tiếp cận có sự tham gia cho các nông hộ nhỏ tại Cam Pu Chia – Lào – Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tham dự Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu của dự án.

          Tham dự Hội thảo có TS. Sabine Douxchamps – chuyên gia của CIAT, điều phối viên của dự án; TS. Randall Ritzema – chuyên gia của Viện nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI); TS. Tô Thị Thu Hà – Trung tâm nghiên cứu rau thế giới (AVRDC); các cán bộ tham gia nghiên cứu tại ba nước Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia; các thực tập sinh và một số chuyên gia của CIAT.

            Hội thảo đã chia sẻ và thảo luận kết quả nghiên cứu của Dự án: Tăng cường mối liên kết giữa nghiên cứu và thực hành trong hệ thống canh tác cây trồng – vật nuôi nhằm tăng hiệu quả sinh thái theo phương pháp có sự tham gia của các nông hộ nhỏ tại ba nước Cam Pu Chia – Lào – Việt Nam. Trong năm 2017, WASI đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu hệ thống canh tác cây trồng vật nuôi nhằm tăng hiệu quả sinh thái theo cách tiếp cận có sự tham gia ở các nông hộ nhỏ tại Tây Nguyên” do ThS. Châu Thị Minh Long làm chủ nhiệm với các nội dung: Phát triển có sự tham gia mô hình canh tác tổng hợp trong nông hộ; nghiên cứu dòng chảy dinh dưỡng trong các hệ thống canh tác tổng hợp trong nông hộ; tập huấn nâng cao năng lực cho người dân về hệ thống sản xuất nông nghiệp. Hội thảo đã đánh giá cao các kết quả đạt được của đề tài.

          Hội thảo đã tiến hành thảo luận lập kế hoạch nghiên cứu cũng như việc công bố những kết quả nghiên cứu đã đạt được cho năm cuối cùng của dự án (2018) bao gồm: tiếp tục nghiên cứu về dòng chảy dinh dưỡng trong hệ thống canh tác tổng hợp, theo dõi và nhân rộng các mô hình canh tác đã thiết lập, tham quan học tập mô hình và tổ chức diễn đàn nghiên cứu cho các bên có liên quan (Multi-Stakeholder Platform) nhằm chia sẻ và thảo luận kết quả nghiên cứu với chính quyền và người dân địa phương. Hội thảo cũng đã lập kế hoạch chuẩn bị cho việc công bố các kết quả nghiên cứu.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội thảo