Hội nghị tổng kết Dự án “Phát triển cà phê bền vững tại Cuba và Việt Nam”

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Trong khuôn khổ hợp tác của dự án: “Phát triển bền vững Cà phê tại Cuba và Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020”. Chiều ngày 15/12/2020, tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã diễn ra Hội nghị tổng kết Dự án do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong giai đoạn 5 năm (2016 – 2020) và tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án tại Việt Nam và Cuba đồng thời đề xuất kế hoạch, nội dung triển khai cho giai đoạn tiếp theo của Dự án.

Hình 1. Quang cảnh toàn Hội nghị

Tham dự Hội nghị gồm có: Ông Trịnh Khắc Quang – Giám đốc Dự án; Ông Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ QHQT, Văn phòng Chính phủ; Bà Phạm Thị Hồng My –  Phó Vụ trưởng vụ HTQT, Bộ Xây Dựng; Ông Nguyễn Anh Minh – Phó vụ trưởng vụ HTQT, Bộ NN và PT NT; Ông Trần Vinh –  Quyền Viện trưởng Viện KHKT NLN Tây Nguyên cùng các cán bộ Viên chức của Viện KHKT NLN Tây Nguyên đã tham gia thực hiện Dự án.

Trong phần phát biểu khai mạc tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã đánh giá cao kết quả hợp tác của Dự án. Đặc biệt, nhấn mạnh những đóng góp to lớn của toàn thể các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện Dự án.

Hình 2. GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Viện KH nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án, PGS.TS Trịnh Khắc Quang – Giám đốc Dự án đã đã trình bày nội dung và kết quả đạt được của Dự án trong thời gian thực hiện 5 năm (từ năm 2016 – 2020) tại Cuba và Việt Nam. Dự án được đánh giá đã thực hiện thành công về hợp tác phát triển bền vững cà phê giữ 2 nước, đặc biệt vấn đề canh tác và thâm canh cà phê, trao đổi giống mới, học tập và đào tạo cán bộ chuyên môn…

Hình 3. PGS.TS Trịnh Khắc Quang – Giám đốc Dự án đã trình bày nội dung và kết quả thực hiện Dự án

Các đại biểu đại diện Bộ, Ngành liên quan cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác giữa hai phía Việt Nam và Cuba trong khuôn khổ Dự án, đồng thời ghi nhận kết quả đóng góp của Dự án đối với tiến trình phát triển kinh tế, chính trị của hai nước, bên cạnh đó cũng xem xét kiến nghị phát triển Dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

Hình 4. Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị tổng kết Dự án