GIỚI THIỆU NĂNG LỰC PHÂN TÍCH HÓA LÝ TÍNH ĐẤT, PHÂN BÓN VÀ CÂY TRỒNG CỦA VIỆN

Th.S. Nguyễn Văn Phương

1. Giới thiệu

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) là đơn vị nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp cho khu vực Tây Nguyên. Tại trụ sở chính, WASI có 09 Bộ môn và Phòng nghiên cứu, trong đó có Phòng Phân tích Nông hóa.

Phòng Phân tích nông hóa có chức năng, nhiệm vụ phân tích, đánh giá độ phì đất, tình trạng dinh dưỡng của cây trồng và chất lượng phân bón phục vụ cho các đề tài nghiên cứu, dự án của WASI. Ngoài ra, Phòng còn phân tích các loại mẫu trên cho các tổ chức và cá nhân (trong và ngoài nước). Kết quả phân tích ngày càng được nhiều tổ chức/cá nhân tin cậy và đánh giá cao.

2. Chỉ tiêu phân tích chính

2.1. Mẫu đất

– Lý tính: Dung trọng, tỉ trọng, độ ẩm, độ xốp, thành phần cơ giới, đoàn lạp bền trong nước, dung ẩm đồng ruộng,…

– Hóa tính: Các chỉ tiêu đa lượng (pH, chất hữu cơ, axit humic, axit fulvic, nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh, canxi, magie, nhôm, dung lượng cation trao đổi…); các chỉ tiêu vi lượng (Kẽm, đồng, sắt, mangan, bo,…).

2.2. Mẫu phân bón

Các chỉ tiêu đa lượng (độ ẩm, pH, chất hữu cơ, axit humic, axit fulvic, nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh, canxi, magie); các chỉ tiêu vi lượng (kẽm, đồng, sắt, mangan, bo,..).

2.3. Mẫu thực vật

– Các chỉ tiêu đa lượng (độ ẩm, khoáng, xơ, chất béo, đường, nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh, canxi, magie, lipit,); các nguyên tố vi lượng (kẽm, đồng, sắt, mangan, bo,..)

Tất cả chỉ tiêu phân tích được áp dụng các tiêu chuẩn như: TCVN, TCN, AOAC và tài liệu ban hành trong và ngoài nước.

3. Nguồn nhân lực

Hầu hết nguồn nhân lực của Phòng Phân tích Nông hóa có trình độ chuyên môn cao được đào tạo về hóa phân tích kết hợp với nhiều năm kinh nghiệm, đã đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Phòng có 7 cán bộ, trong đó:

+ 01 Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp

+ 02 kỹ sư Công nghệ hóa học

+ 01 kỹ sư nông nghiệp

+ 01 kỹ sư hóa silicat

+ 01 cử nhân hóa học

+ 01 Trung cấp hóa học

4. Trang thiết bị.

Phòng Phân tích Nông hóa (WASI) được trang bị đầy đủ trang thiết bị nhằm phục vụ cho công tác phân tích hóa, lý tính đất, phân bón và cây trồng. Trong đó, có một số thiết bị hiện đại cho kết quả phân tích với độ chính xác cao. Dưới đây là một số trang thiết bị chính.

4.1. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Máy AAS (Hình 1) chuyên phân tích các nguyên tố kim loại bao gồm kim loại kiềm (natri, kali, liti), kim loại kiềm thổ (Canxi, Magie) và các kim loại vi lượng khác (đồng, kẽm, mangan, sắt)

4.2. Máy qua phổ hấp thụ phân tử (Hình 2) phân tích theo nguyên lý so màu và so độ đục, được sử dụng phân tích các chỉ tiêu: photpho, lưu huỳnh, bo.

4.3. Máy đo pH (Hình 3) được sử dụng đo độ chua của đất và phân bón.

4.4. Hệ thống Kjendahl (Hình 4) hoạt động theo nguyên lý bán tự động, được dùng để phân tích nitơ trong đất, phân bón và cây trồng.

Nhìn chung, với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp, kết hợp với trang thiết bị đầy đủ nên có thể phân tích, kiểm tra và đánh giá chính xác độ phì đất, chất lượng phân bón cũng như tình trạng các chất dinh dưỡng trong cây trồng. Thông qua đó cung cấp số liệu phân tích cho các đề tài nghiên cứu, dự án đồng thời hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức/cá nhân có quyết định đầu tư trồng trọt hiệu quả, giúp nông dân sử phân bón hợp lý cho cây trồng.