Giáo sư Koki Toyoda của Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Thị Tiến Sỹ

Bộ môn Bảo vệ Thực vật

 

     Trong hai ngày 13 và 14 tháng 01 năm 2019, giáo sư Koki Toyada – chuyên gia vi sinh vật đất của Nhật Bản cùng 02 nghiên cứu sinh của ông đã đến thăm và làm việc tại Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). Mục đích của chuyến đi là để tìm hiểu về một số loài tuyến trùng gây hại, quy trình sản xuất, canh tác đối với cây cà phê và hồ tiêu là 02 loại cây trồng chủ lực tại Tây Nguyên.

    Tiếp Đoàn có ông Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng và ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Bộ môn Bảo vệ Thực vật. Tại buổi làm việc, WASI đã giới thiệu cho Đoàn về chức năng, nhiệm vụ và một số thành tựu của Viện trong những năm qua, đồng thời giới thiệu về một số loài tuyến trùng gây hại chính trên cây cà phê và hồ tiêu. Giáo sư Toyoda đã trình bày về một số định hướng nghiên cứu của ông trong tương lai về việc chẩn đoán và kiểm soát tuyến trùng ký sinh thực vật.

      Trong dịp này, Đoàn đã đi thăm một số hộ dân trồng tiêu tại huyện Cư Kuin và vườn sản xuất cà phê của Công ty Cà phê Việt Đức.

     Hai bên đã thảo luận và thống nhất sẽ có những hợp tác nghiên cứu nhằmgiúp việc chẩn đoán tuyến trùng nhanh và chính xác hơn cũng như có những biện pháp tối ưu hơn trong việc kiểm soát tuyến trùng gây hại thực vật.

 Hình 1. Đại diện lãnh đạo WASI tiếp đoàn

Hình 2. Giáo sư Toyoda trình bày về một số thành tựu và định hướng nghiên cứu

Hình 3. Đoàn đi thăm khu thực nghiệm của WASI