Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia phong trào “Hiến máu tình nguyện” đợt 03 năm 2019

Đỗ Văn Chung, Bí thư BCH Đoàn cơ sở

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

      Sáng ngày 20/12/2019, trong khuôn khổ thực hiện hoạt động tháng Thanh niên tình nguyện cuối năm 2019, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 03 năm 2019 tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

     Ngày hội hiến máu tình nguyện là hành trình để cuộc sống thêm ý nghĩa cùng với phương châm “Mỗi giọt máu – một tấm lòng” hay “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”. Vì vậy, khi phát động chương trình, Ngày hội đã thu hút được sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, trong đó Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên có 10 đoàn viên đăng ký và tham gia hiến máu. Kết quả, Ngày hội đã thu được 271 đơn vị máu.

     Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa sâu sắc đối với đoàn viên thanh niên và là hoạt động thường xuyên của đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Viện.

     Một số hình ảnh về các đoàn viên, thanh viên của Viện tham gia hiến máu