Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

TS. Trương La,

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk và thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Đảng bộ Viện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng vào sáng ngày 16/7/2019. Hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2019.

     Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Thế Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Viện cùng tất cả các đảng viên của Đảng bộ.

Hình 1. toàn cảnh Hội nghị

     Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Viện đang triển khai thực hiện 01 dự án sản phẩm cà phê Quốc gia (với 04 nhiệm vụ); 05 đề tài/dự án cấp Bộ; 03 đề tài/dự án cấp tỉnh; 06 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; 15 nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật với các địa phương, doanh nghiệp; 08 nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị. Ngoài ra, Viện đang thực hiện 02 nhiệm vụ hợp tác KHCN quốc tế.
     Các nhiệm vụ đều được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của các cấp quản lý. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm chính gồm: hạt giống cà phê, cây giống các loại (cà phê, bơ, mắc ca, hồ tiêu…), phân bón lá Nucafe, Nupe, cà phê bột Ecoffee-3k, chế phẩm sinh học… đã được sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch tiến độ đề ra, doanh thu đạt trên 17 tỷ đồng.
     Bên cạnh Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tại Hội nghị lần này, 2 báo cáo khác cũng đã được trình bày: “Báo cáo sơ kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa 12”.
     Hội nghị cơ bản nhất trí với các Dự thảo Báo cáo. Các ý kiến đóng góp tập trung về các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, mở rộng thị trường để khai thác được thế mạnh vốn có của đơn vị trong thời gian tới.

Hình 2. Đ/C Vũ Thế Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Vinh, Đảng ủy viên, Quyền Viện trưởng đã đánh giá cao những mặt đạt được trong 6 tháng đầu năm và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trong thời gian tới phải khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế. Đồng thời định hướng thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới của Đảng bộ.

Hình 3. Đ/c Trần Vinh, Quyền Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

     Hội nghị đã thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 như sau: Lãnh đạo đơn vị ngày càng phát triển toàn diện. Tăng cường phân cấp quản lý tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc, các bộ môn nghiên cứu chủ động thực hiện nhiệm được giao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm các hợp đồng mới, tăng cường hợp tác quốc tế; áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng vườn cây trong sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho đơn vị và cải thiện đời sống cán bộ viên chức./.