Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên làm việc với các chuyên gia Nhật Bản

     Ngày 31 tháng  8 năm 2017, Lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên có buổi làm việc với các chuyên gia của Công ty CBC của Nhật Bản về việc  hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cà phê.

     Công ty CBC đã giới thiệu các sản phẩm sinh học như các chế phẩm Feromone phòng trừ rệp sáp, sâu đục thân cây trồng. Các chế phẩm nấm Beauveria sp. trong phòng trừ côn trùng thuộc họ xén tóc. Các chế phẩm này có thể sử dụng  để phòng trừ các loại rệp sáp, sâu đục thận phá hại trên cây cà phê.  Đây là một hướng triển vọng trong phòng trừ sinh học một số loại sâu hại cà phê  và một số loại cây trồng khác.

     Hai bên cũng đã trao đổi thống nhất mở rộng việc nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng các chế phẩm sinh học  trong phòng trừ côn trùng gây hại trên các đối tượng cây trồng khác như  bọ xít muỗi hại bơ, ca cao, điều….