Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam – Trung Quốc.

Trong 02 ngày 26-27/12/2017, đoàn công tác của Học viện Trồng trọt Nhiệt đới, thuộc Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trung quốc đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Thành phần của đoàn Đại học Vân Nam có Giám đốc, Trưởng khoa nghiên cứu cây cà phê và cán bộ phụ trách quan hệ quốc tế của Học viện Trồng trọt Nhiệt đới. Hai bên đã có những trao đổi về tình hình sản xuất cà phê, kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật chính áp dụng cho cây cà phê ở hai nước. Phía Trung Quốc đánh giá rất cao các nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh tác cà phê của Việt Nam. Ngược lại, Đại học Vân Nam cũng cho thấy đây là một đơn vị nghiên cứu rất mạnh về di truyền tế bào và chế biến cà phê. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã thỏa thuận sẽ cụ thể hóa và triển khai các nội dung hợp tác cao hơn trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai, bắt đầu từ năm 2018.