(Tiếng Việt) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thăm và gửi hoa chúc mừng Buôn kết nghĩa nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.