The Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute participated in the Meeting to establish the Specialty Coffee Branch, term I (2019 – 2024) held by Buon Ma Thuot Coffee Association

For more information: khoahoc@wasi.ac.vn

Hình 1. Ông Trịnh Đức Minh – Chủ tịch Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột báo cáo Phương hướng hoạt động của Chi hội Cà phê Đặc sản
Hình 2. Đại biểu tham dự Đại hội Chi hội Cà phê Đặc sản
Hình 3. Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tặng hoa cho Ban Chấp hành Chi hội Cà phê Đặc sản Nhiệm kỳ I (2019 – 2024)