(Tiếng Việt) Triển vọng ứng dụng hoạt chất 1-Methyl Cyclopropene (1-MCP) trong bảo quản trái cây tươi tại Việt Nam

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.