(Tiếng Việt) Triển lãm tại Hội thảo quốc gia về cây trồng lần thứ nhất

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.