(Tiếng Việt) Thư ngỏ gửi các Nhà Khoa học đang công tác trong các Viện, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.