(Tiếng Việt) Tập huấn về kỹ thuật tạo hình, cắt cành cà phê cho đoàn viên thanh niên của Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.