(Tiếng Việt) Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật “Quy trình công nghệ nhân giống cà phê chất lượng cao bằng phương pháp In vitro theo hướng quy mô công nghiệp”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.