(Tiếng Việt) Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật: “Quy trình thâm canh bền vững cà phê theo hướng BAP nâng cao chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.