(Tiếng Việt) Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật: “Quy trình trồng xen cà phê vối tăng hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.