(Tiếng Việt) Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.