(Tiếng Việt) Nhóm tác giả Giải pháp: “Ứng dụng công nghệ sấy bơm nhiệt và công nghệ enzyme trong sản xuất tiêu đỏ, tiêu xanh, tiêu trắng (tiêu sọ) tại Đắk Lắk” thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.