(Tiếng Việt) Lễ công bố trao Quyết định Bổ nhiệm Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.