(Tiếng Việt) Họp hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu hợp tác với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.