(Tiếng Việt) Hội thảo ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) sạch bệnh tại Tỉnh Đắk Nông

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.