(Tiếng Việt) Hội nghị đầu bờ Dự án: “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa tại Gia Lai”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.