(Tiếng Việt) Học sinh Trường THCS và THPT Đông Du tham quan học tập tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.