(Tiếng Việt) Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.