(Tiếng Việt) Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và Ngày hội hiến máu nhân đạo

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.