(Tiếng Việt) Đánh giá hiệu quả ngăn cản nấm bệnh thối rễ cây cà phê của sản phẩm giấm gỗ sinh học trong phòng thí nghiệm

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.