(Tiếng Việt) Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.