HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG VƯỜN CÀ PHÊ, CÂY ĂN QUẢ, HỒ TIÊU BỊ ẢNH HƯỞNG DO BÃO SỐ 12 GÂY NÊN