Hội thảo Giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất tại huyện Krông Năng