Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Indonesia đến thăm Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên