CHƯƠNG TRÌNH BÁC SĨ NÔNG HỌC TẠI TỈNH ĐẮK LẮK VÀ ĐẮK NÔNG

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Vào trung tuần tháng 8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp phối hợp cùng với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã thực hiện chương trình “Bác sỹ Nông học” tại 2 địa điểm: huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk (14/8/2017) và huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đây là chương trình được thực hiện năm thứ 2 tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ bà con nông dân các vấn đề liên quan đến trồng trọt các cây trồng chủ lực tại địa phương.

Diễn giả tham dự tại  mỗi chương trình gồm 5 người: trong đó có 3 cán bộ của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, 1 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 1 cán bộ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Ban cố vấn chương trình “Bác sỹ Nông học” tại huyện Krông Pắk,          tỉnh Đắk Lắk

Đại biểu tham dự chương trình tại các tỉnh bao gồm: bà con nông dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trong các chương trình ngoài việc giải đáp, tư vấn trực tiếp còn có nội dung “chuyên gia hỏi, bà con trả lời”, xem phóng sự “bác sỹ nông học”. Chương trình đã tạo không khí cởi mở giữa các bác sỹ nông học và bà con nông dân, giải đáp các thắc mắc về lĩnh vực giống; kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ các cây trồng như: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ, mắc ca, lúa, gừng, nghệ… Ngoài ra các vấn đề liên quan về chính sách cũng đã được giải đáp tận tình cho bà con tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình “Bác sỹ Nông học” tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

            Thay mặt cho địa phương, đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cảm ơn Ban tổ chức đã quan tâm, chọn địa phương để tổ chức chương trình “Bác sỹ Nông học”. Mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp cùng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí sẽ tiếp tục triển khai các nội dung của chương trình như: hội thảo, tổ chức hoạt động thăm khám và điều trị các vấn đề liên quan đến cây trồng… để đưa kiến thức khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên.

Ban cố vấn chương trình “Bác sỹ Cây Trồng” tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông