Các tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất và nâng cao chất lượng, giá trị một số cây trồng chính ở vùng Tây Nguyên

Các bài viết liên quan:

Trồng cây che bóng, trồng xen các loại cây ăn qủa trong vườn cà phê

Giống cà phê vối TR4

Giống cà phê vối TR9

Giống cà phê vối TR11