Thông báo về việc đăng ký cây giống cà phê trồng tái canh năm 2018

Lấy mẫu đăng ký tại đây: Mau dang ky cay giong Nestle 2017-2018