Dự án cà phê cảnh quan – hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng xen trên vườn cà phê giai đoạn mùa mưa

 

ThS. Đỗ Văn Chung, TS. Phạm Công Trí

     Dự án “Landscape of Coffee – Xây dựng mô hình và tập huẩn cà phê cảnh quan triển khai tại hai huyện Bảo Lâm và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trong 03 năm (17/4/2017 – 20/12/2019), với mục tiêu là xây dựng 30 mô hình trình diễn (mỗi mô hình 0,5 ha), 03 cụm Mini Landscape of Coffee (diện tích mỗi cụm từ 05 – 10 ha/cụm). Dự án tài trợ cây trồng xen (sầu riêng Đona, bơ Booth 7) và tập huấn kỹ thuật cho 2.473 hộ nông dân.

     Công ty Louis Dreyfus Commodities Việt Nam chủ trì triển khai dự án với sự tham gia của 03 đơn vị tư vấn, gồm: (i) Tư vấn kỹ thuật là Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), (ii) Tư vấn nhóm hộ là Công ty Luis Việt Nam (LDC) và (iii) Tư vấn dịch hại là Công ty Syngenta Việt Nam (Syngenta).

     Từ ngày 18 – 22/3/2019, dự án đã mở 10 lớp “Seminar – tập huấn kỹ thuật giữa lý thuyết kết hợp thực hành đầu bờ” với sự tham gia của gần 200 nông dân trồng cà phê và cán bộ nông nghiệp của vùng dự án mở rộng (tại 02 huyện Bảo Lâm và  huyện Di Linh). Đợt tập huấn đã tập trung vào các chủ đề: (1) Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng xen, (2) Tạo hình bàn tay với bướu sinh cành, (3) Bón phân dựa vào độ phì đất, (4) Tưới nước theo nhu cầu của cây; (5) Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật hiệu quả và an toàn, (6) Cấp bảo hộ lao động cho nông dân; (7) Cập nhật thông tin và các lợi ích của dự án.

     Khóa tập huấn nhằm mục đích huấn luyện cho người học nắm vững lý thuyết lẫn thực hành các vấn đề (i) Khái quát những điểm lý thuyết cốt lõi; (ii) Nâng cao kỹ năng thực hành trên đồng ruộng.

     Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia WASI và Syngeta, các học viên đã nắm bắt tốt các kiến thức quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và đã nâng cao được kỹ năng thực hành sản xuất tốt (GAP).

     Khóa tập huấn được các bên tham gia đánh giá là rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn sản xuất cà phê vối ở địa phương trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai,  tạo bước tiến mới trong thực hành sản xuất tốt (GAP) và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cà phê vối.

           Một số hình ảnh của đợt tập huấn và lựa chọn mô hình cà phê cảnh quan