Dự án cà phê cảnh quan – Huấn luyện kỹ thuật cho nông dân và lựa chọn các mô hình

     ThS. Đỗ Văn Chung, TS. Phạm Công Trí

     Dự án “Landscape of CoffeeCải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả hóa chất nông nghiệp trong sản xuất cà phê triển khai tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai; trong thời gian 3 năm (01/4/2018 – 01/4/2021) với mục tiêu 50 ha mô hình trình diễn, 600 ha nhân rộng mô hình và khoảng 4.800 ha cà phê được tác động tích cực; 3.000 nông dân tham gia, 300 sinh viên được tập huấn, 44 nhóm trưởng được tham quan và hội thảo.

     Dự án do Công ty Louis Dreyfus Company Việt Nam chủ trì triển khai với sự tham gia của 3 đơn vị tư vấn, gồm: (i) Tư vấn kỹ thuật là Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), (ii) Tư vấn nhóm hộ là Công ty Louis Dreyfus Company Việt Nam (LDC), và (iii) Tư vấn dịch hại là  Công ty Syngenta Việt Nam (Syngenta).

     Trong tháng 9/2018, dự án đã mở 24 lớp “Seminar – huấn luyện kỹ thuật đầu bờ” với sự tham gia của gần 1.500 nông dân trồng cà phê và cán bộ nông nghiệp của vùng dự án (3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai). Đợt huấn luyện đã tập trung vào các chủ đề: (1) Cào bồn ép xanh, (2) Bón phân dựa vào độ phì đất, (3) Tạo hình bàn tay với bướu sinh cành, (4) Trồng xen hữu ích trên vườn cà phê (WASI); (5) Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật hiệu quả và an toàn (Syngenta); (6) Cập nhật thông tin và các lợi ích của dự án và (7) Cấp bảo hộ lao động cho nông dân (LDC).

     Khóa tập huấn thực hiện theo phương pháp Phát triển Kỹ thuật có sự tham gia (PTD); kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai hoạt động chính là: (i) Khái quát những điểm lý thuyết cốt lõi và (ii) Nâng cao kỹ năng thực hành trên đồng ruộng.

     Trong đợt huấn luyện, với sự dẫn dắt và thúc đẩy của các chuyên gia, các học viên đều tích cực tham gia, nắm bắt và nhận thức các kiến thức quản lý tổng hợp (ICM) vườn cây và nâng cao kỹ năng thực hành sản xuất tốt (GAP) các chủ đề huấn luyện.

     Khóa tập huấn được các bên tham gia đánh giá là rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn sản xuất cà phê vối ở địa phương trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai; góp phần thúc đẩy kỹ thuật và tạo ra một bước tiến mới trong thực hành sản xuất tốt (GAP) và quản lý tổng hợp (ICM) cà phê vối; làm tiền đề thuận lợi cho việc triển khai xây dựng các “MTP – Model of Technical Practice – mô hình thực hành kỹ thuật” và “MLC – Mini Landscape of Coffee – Cụm tiểu cảnh quan cà phê”.

     Thông qua quá trình triển khai huấn luyện kỹ thuật đầu bờ cho nông dân, nhóm tư vấn phối hợp với các bên liên quan cũng đã khảo sát và sơ tuyển trên thực địa các MTP và MLC. Đây là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng thành công các MTP và MLC, làm nơi thực hành, tham quan học tập và nhân rộng các kết quả của dự án vào sản xuất; là nơi trình diễn các kỹ thuật về Landscape of Coffee – Cà phê cảnh quan của WASI.

Một số hình ảnh của đợt tập huấn và lựa chọn mô hình cà phê cảnh quan