Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Tổ Chuyên gia kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện Đề tài cấp Nhà nước tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Phạm Văn Thao

Bộ môn Công nghệ Sinh học, Sinh lý Sinh hóa và Công nghệ  Sau Thu hoạch

     Ngày 13/9/2019 Đoàn công tác Bộ Công Thương và Tổ Chuyển gia tiến hành kiểm tra, thẩm định độ tin cậy và nhận định tính xác thực các sản phẩm của Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất tiêu đỏ, tiêu xanh và tiêu sọ bằng công nghệ enzyme” thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do TS. Phan Thanh Bình làm chủ nhiệm và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) làm đơn vị chủ trì thực hiện. Đoàn công tác gồm có Tổ Chuyên gia: PGS.TS Tô Kim Anh, TS. Nguyễn Quang Thảo, TS. Nguyễn Ngọc Hoàng và đại diện Bộ Công Thương: TS. Đặng tất Thành, TS. Dương Xuân Diêu.

     Tại buổi làm việc, Tổ Chuyên gia đã kiểm tra, đánh giá các sản phẩm của Đề tài, kiểm tra thực tế mô hình dây chuyền thiết bị sản xuất tiêu đỏ, tiêu xanh và tiêu trắng tại Khu xưởng chế biến thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê EaKmat – WASI.

     Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia – PGS.TS. Tô Kim Anh đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của nhóm nghiên cứu, Chủ nhiệm Đề tài và Tổ chức chủ trì thực hiện đã nghiêm túc tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt, sản phẩm được tạo ra từ Đề tài cơ bản đã hoàn thành theo Hợp đồng đã ký với Bộ Công Thương, trong đó các sản phẩm chính như: Quy trình công nghệ sản xuất tiêu đỏ, tiêu xanh quy mô 300 kg/mẻ; quy trình công nghệ sản xuất tiêu sọ quy mô 400 kg/mẻ; báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài; đăng ký 01 giải pháp hữu ích đối với quy trình hướng dẫn sử dụng công nghệ và thiết bị chế biến tiêu đỏ, tiêu xanh, tiêu sọ; đặc biệt đã thiết kế, chế tạo được hệ thống thiết bị hoàn chỉnh và xây dựng 01 mô hình dây chuyền thiết bị sản xuất tiêu xanh, tiêu đỏ và tiêu sọ. Tổ chức sản xuất và phối hợp sản xuất thành công các sản phẩm tiêu đỏ, tiêu xanh và tiêu sọ.

     Bên cạnh đó, Tổ Chuyên gia cũng góp ý cho Ban Chủ nhiệm Đề tài về một số vấn đề cần phải bổ sung để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Tổ Chuyên gia đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện các sản phẩm của Đề tài cũng như các thủ tục cần thiết để tiến hành tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước cho Đề tài trong thời gian sớm nhất.

           Một số hình ảnh làm việc của đoàn công tác

Hình 1: Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại trụ sở WASI

Hình 2: Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ sản phẩm của Đề tài

Hình 3: Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá hệ thống thiết bị tại mô hình